108TRIPS (ร้อยแปดทริปส์)
ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวไปกับร้อยแปดทริปส์


สถานที่ท่องเที่ยว » ไทย » เชียงใหม่

เชียงใหม่
เชียงใหม่

Chiang-mai


 

รู้จักกับเชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไทย เป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความนิยม โดยเฉพาะ อำเภอฝาง และ อำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ได้รับความเจริญมากที่สุด

กลางตัวเมืองเชียงใหม่ถูกโอบล้อมด้วย คูเมืองเชียงใหม่ ทั้งสี่ด้าน มีลักษณะการสร้างแบบล้านนา ซึ่งคงวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาเก่าได้เป็นอย่างดี ภาษาพื้นบ้านที่ใช้ยังคงเป็นภาษาล้านนา (คำเมือง) พูดคนส่วนใหญ่ของที่นี่จะใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไพเราะและมีความเป็นมิตรที่ดี

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นภูเขาและป่าต้นน้ำลำธาร โดยมีภูเขาที่ขึ้นชื่อได้ว่าสูงที่สุดในประเทศนั่นคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,575 เมตร

หากไปเที่ยวในวันอาทิตย์ต้องไม่ลืมแวะไปที่ ถนนคนเดินประตูท่าแพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมไปเดิน มีของขายทั่วไป เช่น สินค้าพื้นเมือง หมวก เสื้อผ้า และของที่ละลึกต่างๆ

 

แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่108TRIPS (ร้อยแปดทริปส์)
บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยและสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
© 2010 สงวนสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ตาม นโยบายการให้บริการ