108TRIPS (ร้อยแปดทริปส์)
ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวไปกับร้อยแปดทริปส์


สถานที่ท่องเที่ยว » มาเลเซีย

มาเลเซีย
มาเลเซีย

Malaysia


 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศ

เมืองหลวง: กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
ภาษาที่ใช้: ภาษามาเลย์
สกุลเงิน: ริงกิต (MYR)
รหัสโทรศัทพ์: 60
รหัสโดเมน: .my

รู้จักกับประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ คาบสมุทรมลายู มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และ เกาะบอร์เนียว มีพรมแดนติดกับประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบเพียงเล็กน้อยเฉพาะส่วนที่ติดอยู่กับชายหาด

เมืองหลวงของมาเลเซียคือ กัวลาลัมเปอร์ มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นจนนักท่องเที่ยวหลายๆ คนรู้จักกันในนาม เปโตรนาสทาวเวอร์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของเมืองและแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่

สำหรับทางด้านของเกาะบอร์เนียวก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในนาม ซาราวัก หรือ "ดินแดนแห่งนกเงือก" ดินแดนแห่งนี้ประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆ ที่มีภาษาท้องถิ่น การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมแตกต่างกัน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและมาเลย์ พื้นที่แห่งนี้มักได้รับความสนใจจากนักสำรวจอยู่สม่ำเสมอ

 

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย108TRIPS (ร้อยแปดทริปส์)
บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยและสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
© 2010 สงวนสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ตาม นโยบายการให้บริการ